Primăria Orașului Negrești

Hotărârile autorității deliberative

Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

Vezi înregistrările mai vechi de 08.07.2021

Nr. doc. Titlul proiectului Dată publicare Inițiatori Caracter Acțiuni